Çevre Sektörü Haberleri

Çevreci Yaşam

Çevreci Yaşam

Geri Kazanımın Önemi


-Doğal kaynaklarımızın korunmasını ve gereksiz israfını önler.
-Enerji tasarrufu ve eldesi sağlamamıza yardım eder.
-Atık miktarını azaltarak katı atık deponi sahalarında alan işgaline sebep olmaz, dolayısıyla çöp taşıma yükünü ve bertaraf alanını azaltırken depolama işlemlerinde de kolaylık sağlar.
-Geri dönüşüm/kazanım ve tekrar kullanım geleceğe ve ekonomiye yapılan bir yatırımdır.

Alüminyumun geri kazanımıyla

Enerji tüketiminde % 95, hava kirliliğinde % 90, su kirliliğinde % 97, baca gazı kirletici emisyonunda % 99 oranında azalma olur ve boksit cevheri de korunmuş olur.
Bir kilogram alüminyum kutu geri kazanıldığında; 8 kg boksit madeni, 4 kg kimyasal madde, 14 kW/sa elektrik enerjisi kullanımı korunmuş olur.
On adet alüminyum içecek kutusu geri kazanıldığında, 100 kW/sa bir lambanın 35 saatte veya bir TV’ nin 30 saatte harcadığı elektrik enerjisi korunmuş olur.
Bir ton kullanılmış alüminyumdan alüminyum üretilirse; 1300 kg boksit bakiyesi, 15000 litre soğutma suyu, 860 litre proses suyu, 2000 kg CO2 ve 11 kg SO2 emisyonu daha az oluşur.

Kullanılmış kağıdın (1 ton) geri kazanmıyla

12400 m3 havadaki sera gazı olan karbon dioksitin bertaraf edilmesi,
12400 m3 oksijen gazının üretilmeye devam etmesi,
34 kişinin oksijen ihtiyacını sağlayan 17 yetişkin ağacın korunması,
Ayda 3 ailenin tükettiği 32 m3 su tasarrufu,
Kış aylarında ısınma amacı ile iki ailenin tüketeceği 1750 litre fuel-oil tasarrufu,
2,4 m3 çöp depolama alanından tasarruf,
20 ailenin bir ay süreyle tüketeceği 4100 kW/sa elektrik enerjisinden tasarruf edilebilmesi mümkündür.

Camın Geri Kazanımıyla

Enerji tüketiminde azalma %25
Hava Kirliliğinde azalma %20
Maden atığında azalma %80
Su Tüketiminde azalma %50 sağlanmakta,
Korunan doğal kaynaklar: kum, soda, kireç olmaktadır.
Doğada ve çevremizde bulunan her malzeme türü gibi ambalajların da içinde bulundukları çevre ile etkileşimleri kaçınılmazdır.

Tüketici tarafından bir kere kullanıldıktan sonra ambalajlar yok olmamakta, bir şekilde el değiştirmektedirler. Genellikle satılmak ya da bedelsiz verilmek suretiyle kullanıcılar tarafından bir anlamda uzaklaştırılmaktadırlar. Ancak, bu durum sonunda gerek çevremiz, gerekse öncelikle insan sağlığı ve tüm canlılar üzerinde sürekli ve önlenemeyen bir tehlike kaynağı yaratmaktadır.

Çözüm, ambalajın geri dönüşümünde, geri kazanımında ve tekrar kullanımındadır. Bu sayede kullanılmış ambalajlar çöpe atılmayacak, çevremize dağılıp çevre kirliliği yaratmayacaktır. Defalarca kullanılabilen ambalajların yarattıkları kazançlar saymakla bitmez. Bilinçli bir sirkülasyon sayesinde, çevre zararlarının önlenmesi yanında ve yurt ekonomisine katkıları çok büyük olacaktır.

Kaynak : http://www.tukcev.org.tr/faaliyetlerimiz/cevre/cevreci-yasam

Sizde firmanızı ekleyin...

İlginizi çekebilecek içerikler...

Sosyal Medyada Heradres

Google Özel Arama

Özel Arama